Οι υπηρεσίες μας

H peopleatwork hellas στοχεύει να είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό γραφείο ενεργειών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, το ιδανικό γραφείο H.R , με την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, σε στελέχη και σε κάθε υποψήφιο στην αγορά εργασίας. Οι προσπάθειες και δράσεις της peopleatwork hellas εστιάζονται στην κάλυψη του χάσματος στην αγορά εργασίας, φέρνοντας τους ιδανικούς υποψήφιους κοντά στους ιδανικούς εργοδότες. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της peopleatwork hellas  καλύπτουν εταιρικές ανάγκες

 • Αποτελεσματικό Προγραμματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού (βέλτιστη αξιοποίηση των εργαζομένων, μερική απασχόληση, κάλυψη αναγκών για θέσεις με νέες δεξιότητες, μείωση εργασιακού κόστους) 
 • Επιλογή και Αξιολόγηση Υποψηφίων-Υπόδειξη Επικρατέστερων Υποψηφίων- Επιτυχής κάλυψη εταιρικών Αναγκών-Στελέχωση
 • Υποστήριξη σε θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
 • Αποτελεσματική Ηγεσία μέσα από Προγράμματα Ικανοποίησης των εργαζομένων και Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 • Ερευνες Ικανοποίησης Εργαζομένων 
 • Εγχειρίδιο Πολιτικών & Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας, Εγχειρίδια Εργαζομένων , Οργάνωση Εργασίας
 • Θέματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Εργαζομένων - Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Διάγνωση και Ομαδοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών, Οργάνωση και Υλοποίηση Σεμιναρίων, Αξιοποίηση κονδυλίων ΛΑΕΚ 0,24
 • Θέματα Αξιολόγησης Εργαζομένων-Σχεδιασμός Προγράμματος Αξιολόγησης της Απόδοσης, Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης, Εκπαίδευση αξιολογητών, υποστήριξη της Επικοινωνίας του προγράμματος στους εργαζόμενους, Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης στη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό των πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες Outplacement - Προετοιμασία και Ενημέρωση στελεχών των οποίων η θέση καταργείται, Υποστήριξή τους στην επιτυχή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
 • Θέματα Αμοιβών και Παροχών. Διοργάνωση ερευνών και συγκέντρωση στοιχείων από την αγορά, τον κλάδο και τον ανταγωνισμό
 • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες ως Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

αλλά και ατομικές ανάγκες στελεχών

 • Coaching & Παροχή Συμβουλών σε κάθε θέμα σχετικό με την εργασία που απασχολεί έναν εργαζόμενο (θέματα αμοιβών, συνθηκών εργασίας, προστασία-κάλυψη μέσω της νομοθεσίας κλπ)
 • Στρατηγική Σταδιοδρομίας (Career Strategy) προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες: Συμβουλευτική Καριέρας για Νέους που στοχεύουν στην άμεση ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας, Συμβουλευτική Αποτελεσματικής Διαχείρησης Καριέρας για Στελέχη που βρίσκονται σε αναζήτηση του επόμενου επαγγελματικού βήματος και Συμβουλευτική Συνταξιοδότησης για εκείνους που επιθυμούν την αξιολόγηση της προοπτικής συνταξιοδότησής τους.