Συμβουλευτική καριέρας

Συμβουλευτική Αποτελεσματικής Διαχείρισης Καριέρας για ΣΤΕΛΕΧΗ. Σημαντικός αριθμός στελεχών επιλέγει να αναλύσει το Επαγγελματικό του προφίλ με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συμβούλων καριέρας της peopleatwork hellas, και να δημιουργήσει το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ PORTFOGLIO του.

Η Επαγγελματική Ανάπτυξη ενός Στελέχους, με τη συνεχή θέσπιση περισσότερο απαιτητικών στόχων και τη στόχευση θέσεων με μεγαλύτερη βαρύτητα, αποτελεί ευθύνη του ίδιου του στελέχους. Αρκετές φορές, το στέλεχος καλείται να κάνει επιλογές στην καριέρα του, για τις οποίες  δεν νιώθει απόλυτα σίγουρος, και έχει την ανάγκη να ακούσει και άλλες απόψεις, να μοιρασθεί προβληματισμούς και ανησυχίες με άλλα στελέχη ή συμβούλους καριέρας που έχουν καλή γνώση της αγοράς εργασίας. Την τελευταία περίοδο, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αρκετά στελέχη βρίσκονται σε διλήμματα λόγω μείωσης αποδοχών, περικοπής της θέσης τους ή ακόμη και αποχώρησης της εταιρίας τους από την Ελλάδα. Μεταξύ των λιγοστών διαθέσιμων επιλογών τους, κάποια στελέχη επιλέγουν ως προοπτική ακόμη και την αλλαγή πλεύσης στην καριέρα τους.

Για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, απαιτείται ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ και των στόχων του κάθε στελέχους, με εστίαση στις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα στοιχεία συμπεριφοράς του, που αποτελούν και τα "δυνατά του σημεία".


 

Συμβουλευτική Καριέρας για Νέους. Για τους Νέους που προσπαθούν να μπούν με ενθουσιασμό και δυναμισμό στην αγορά εργασίας, οι δυσκολίες είναι εξίσου μεγάλες, και τα αποτελέσματα καταγράφονται στα ποσοστά ανεργίας για την κατηγορία αυτή.

 Για τον/την κάθε νέο/νέα, τίθεται το ερώτημα πως θα καταφέρει να αποκτήσει την εμπειρία των 1-2 ετών που ζητά κατ΄ελάχιστο ο κάθε εργοδότης. Παράλληλα, χωρίς ικανοποιητική εμπειρία, ο κάθε υποψήφιος στερείται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό της απαραίτητης γνώσης για τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, και μόνο με αυτή τη γνώση θα καταφέρει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια αγγελία, να ανακαλύψει εταιρικές ανάγκες για προσωπικό που δεν κοινοποιούνται, να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με μια εταιρία και να παρουσιάσει δυναμικά την υποψηφιότητά του.

Οι σύμβουλοι εργασίας της peopleatwork hellas προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια και στήριξη στην προσπάθεια αυτή, σε κάθε νέο που επιλέγει να γνωρίσει τα "δυνατά του σημεία", να τα επικοινωνήσει αποτελεσματικά και να διεκδικήσει δυναμικά τη θέση που τον ενδιαφέρει.

 

Η Συμβουλευτική Συνταξιοδότησης αποτελεί ένα από τα τελευταία στάδια στη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ. Ο/Η εργαζόμενος/η λαμβάνει εικόνα και αναλυτική ενημέρωση για την ασφαλιστική-προσυνταξιοδοτική του κατάσταση, και αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις που του/της προσφέρονται, ώστε καθοδηγούμενος από τους συμβούλους καριέρας της peopleatwork hellas να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις επιθυμίες και ανάγκες του/της, αναφορικά με την επικείμενη συνταξιοδότησή του/της.

Δείτε τα ενημερωτικά μας έντυπα