Διαθέσιμες θέσεις

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τον παρακάτω πίνακα για τις διαθέσιμες θέσεις μέσω του γραφείου μας.

Εφ΄όσον κάποια από τις θέσεις σας ενδιαφέρει, και πιστεύετε πως το επαγγελματικό σας προφίλ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της θέσης, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα  με επισύναψη σε μορφή αρχείου .doc ή .pdf αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά, παρακαλούμε μεταβείτε στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ CV ή πατήστε εδώ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • 16/5/2024 
 • OD-24  ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 15/5/2024 
 • SLA-24  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 15/5/2024 
 • SLN-24  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 13/5/2024 
 • HH-24  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 13/5/2024 
 • ACC-24  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 • 13/5/2024 
 • RD-24  R&D MANAGER   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 4/5/2024 
 • ΕΡΠ-24  ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 2/5/2024 
 • ΑΠ-24  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 22/4/2024 
 • SSE-24  SENIOR SOFTWARE ENGINEER  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 2/4/2024 
 • QA-24  ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΔΟΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 2/4/2024 
 • ΤΤΑ-24  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΜΑΘΙΑ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 • 20/3/2024 
 • ACCΕ-24  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 •  
 • QΑM-24  QUALITY ASSURANCE MANAGER-SINDOS  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΑΠ-24  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SD-24  SOFTWARE DEVELOPER   Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΟΑΟ-24  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ- ΛΑΚΚΩΜΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • Χ.ΑΝ-24  ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • PRM-24  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SHRC-23  ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PROC-24  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • PR.M-23  PROJECT MANAGER SKG  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • EXA-23  ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΕΙΑΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • HRC-23  HEAD OF HORECA SALES - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SHA-23  ΠΩΛΗΤΡΙΑ HO.RE.CA ATH  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΑSΑ-23  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΤΤΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • M-24  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ACC-E23  ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • Χ.ΑΝ-23  ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ   Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΠ-1223  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ- ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • OEXV-22  ΟΔΗΓΟΙ - ΠΩΛΗΤΕΣ EX-VAN  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΟΕ-22  ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • CR-23  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΠ-11  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • SR-1  ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΑRC-23  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ&ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • EXPR-23  EXPORTS BACK OFFICE-ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ACC-23  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΙΕΣ-23  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • BC23  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • OM-23  OPERATION MANAGER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • ΔΣΠ-23  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΟΥ-ΑΘΗΝΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • VET-1  ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΙΕΘ-23  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • SR-2  ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ-ΘΕΣΣAΛΙΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • AAM-23  AMAZON ACCOUNT MANAGER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ACCS-23  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • EXPM-0823  EXPORTS AREA SALES MGR - NEOXOROUDA  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • ΥΑ-22  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • A.O-23  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ   Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SSE-23  SENIOR SOFTWARE ENGINEER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΑ-23  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΤΠ-23  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΨΚ-23  ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PRM-23  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΣ-23  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • BC-23  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΠΚ-23  ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • JSE-23  JUNIOR SOFTWARE ENGINEER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ACC-23  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ   Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • RBD-23  RELATIONSHIP MANAGER  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ASA-23  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΦΧ-23  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΣ-23  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SAM-22  ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SLX-22  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • WS-23  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • CSG-22  CUSTOMER SERVICE AGENT (REMOTE) GERMAN SPEAKER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΤΠ-23  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΔΣΠΑ-23  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΟΥ - ΑΤΤΙΚΗ   Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • CSNR-23  CUSTOMER SERVICE AGENT (REMOTE) NORDICS SPEAKER  POSITION COVERED 
 •  
 • GRF-22  ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΤΡΙΑ - ΣΙΝΔΟΣ  POSITION COVERED 
 •  
 • OML-23  ΟΔΗΓΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • CSSW-22  CUSTOMER SERVICE AGENT (REMOTE) SWEDISH SPEAKER  POSITION COVERED 
 •  
 • CSI-22  CUSTOMER SERVICE AGENT (REMOTE) ITALIAN SPEAKER  POSITION COVERED 
 •  
 • CSSP-22  CUSTOMER SERVICE AGENT (REMOTE) SPANISH SPEAKER  POSITION COVERED 
 •  
 • PI-22  ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ (PICKER) Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • CSF-22  CUSTOMER SERVICE AGENT (REMOTE) FRENCH SPEAKER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • OEXV-22  ΟΔΗΓΟΙ - ΠΩΛΗΤΕΣ EX-VAN  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • EXP-22  EXPORTS OFFICER - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • OEXV-22  ΟΔΗΓΟΙ - ΠΩΛΗΤΕΣ EX-VAN  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • SPR-22  ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • SWA-23  ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΝΟΥ - ATTIKH  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • Χ.ΑΝ-22  ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • Π-922  ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • SS-922  SALES SUPPORT - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
 •  
 • ACCE-0922  ΛΟΓΙΣΤΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΚΟΜ-22  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • SK-22  ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • YA-22  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • CSGR-22  CUSTOMER SERVICE AGENT (GREEK)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • SK-22  ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΚΒ-22  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • OML-22  ΟΔΗΓΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • QAM-0122  QUALITY ASSURANCE MANAGER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΗΜ-22  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΦΠ-0122  ΥΠΕΥΘ.ΤΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΤΠ-0322  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • OD-22  ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SAM-1221  SALES ACCOUNT MGR - Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • DMKG-0122  DIGITAL MARKETING  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • REC-22  RECEPTIONIST  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • EXPC-0122  EXPORTS COORDINATOR - SINDOS  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • PR.E.-0322  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • HR-J  HR JUNIOR GENERALIST - ΕΥΚΑΡΠΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • MUL-22  MAINTENANCE & UTILITIES LEADERS - SINDOS  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΤΠ-0122  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • BR-22  BARTENDER ΘΑΣΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΠΡ-122  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • WTH-22  ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΘΑΣΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • LGP-22  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΘΑΣΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΡΠΑ-22  ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • FINA-22  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ   Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • RM-22  RESTAURANT MAITRE  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ACC-K  ΛΟΓΙΣΤΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • STAG-1021  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • EXP-0122  EXPORTS ADMINISTRATOR  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • RM-22  RESTAURANT MAITRE  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΑΥΚΣ-0122  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PS-0122  PAYROLL SPECIALIST  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • QAS-0122  QUALITY ASSURANCE SPECIALIST  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • STXA-0122  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • EXP-0122  EXPORTS OFFICER  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΦ-1221  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΡΠ-0122  ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ECOM-0122  E-COMMERCE MANAGER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΗΜΠ-1021  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PO-1121  PAYROLL & HR OFFICER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PPC-1121  PERFORMANCE MARKETING SPECIALIST  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • YPD-1021  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ PRODUCT DEVELOPER  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • SAD-1121  SALES ADMINISTRATOR  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SLA-1021  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΠ-1021  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • HRM-1021  HR MANAGER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • JRD-1021  JUNIOR R&D MANAGER  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • QAM-1021  QUALITY ASSURANCE MANAGER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SOP-1021  ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • Χ-1021  ΧΗΜΙΚΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • STKE-1021  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SMP-1021  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΡΔ-1021  ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΧΠΕ-1021  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • WHS-1021  WAREHOUSE SUPERVISOR - ΞΑΝΘΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PRM-921  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • WLM-921  WAREHOUSE & LOGISTICS MANAGER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • R&D-921  R&D JUNIOR MANAGER - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • EXPA-21  EXPORTS OFFICER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΣΚ-21  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Ν.ΣΑΝΤΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΡΠΣ-721  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • OML-21  ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • STD-621  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΔΡΑΜΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΠΠΠ-21  ΠΡΟΪΣΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΦΑ-21  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SMP-21  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • Π-721  ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • R&D - 721  ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • HRM-621  HUMAN RESOURCES MGR - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΠΣ-21  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PR.Ε.-21  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Ν.ΣΑΝΤΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • EXP-21  EXPORTS ADMINISTRATOR - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΠΥΤ-621  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ACC-21  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • M.S.-21  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SSAM-21  SENIOR SALES ACC MGR - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • LG-21  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - ΚΩΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΠΚ-21  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • W.TH-21  ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α` ΘΑΣΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΤΠ-21  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ / ΣΙΝΔΟΣ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SM-21  ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • YSM-21  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ SOCIAL MEDIA - ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • YAS-21  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AFTER SALES SERVICE - ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PΙ-21  ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ - PICKER  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • P.D-20  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • SAM-21  SALES ACCOUNT MGR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΣΜ-21  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΕΛΛΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΗΗ-21  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΠΕΛΛΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • R&D-H  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΦ-20  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • R&D - 20  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • OD-21  ΟΔΗΓΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ACC-AT  ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΡΠ-20  ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΣΥΞ-21  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ   Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΠΕ-20  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ACC-E  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΠΑ-20  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • WM-20  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • SG-20  ΠΩΛΗΤΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SR-20  ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SW-20  ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΝΟΥ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΑΤ-20  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΠΜΧ-20  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SJ-20  ΠΩΛΗΤΗΣ B2B JUNIOR  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΜΣ-20  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΠΑ-20  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙ.ΠΕ.ΣΙΝΔΟΥ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΣΥΞ-20  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ   Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΜΕ-20  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • Ε.ΜΗΧ.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΓΠ-20  ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΔΠΡ-20  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • R&D-20  ΣΤΕΛΕΧΟΣ R&D   Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SK-20  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • EW-20  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΦΒ-20  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΗΜΠ-20  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • S-20  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΔΠ-20  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΜΜΠ-20  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ITST-20  IT SPECIALIST  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΕΡΣ-20  ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΧΠ-20  ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • HMKS-20  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΩΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • HK.AS.MGR-20ΚΕ  HOUSEKEEPING ASSISTANT MANAGER - ΚΕΡΚΥΡΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • HK.AS.MGR-20Χ  HOUSEKEEPING ASSISTANT MANAGER - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SPE-20  ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΠΣ-20  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • MKG-20  MARKETING SPECIALIST - SINDOS, THESSALONIKI  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • Χ-20  ΧΗΜΙΚΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • CKP-20  ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • BRX-20  BARTENDER - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • CKS-20  ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΚΩΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • BRKP-20  BARTENDER - ΚΕΡΚΥΡΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • BRKS-20  BARTENDER - ΚΩΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • CX-20  ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • AWKP-20  ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • AWKS-20  ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ - ΚΩΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • F.M.20  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΗΜΑΘΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 •  
 • CFO-19  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • TECH.IT.MGR  TECHNICAL IT MGR - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ITT-20  IT TECHNICIAN - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • W-20  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΤΠ-20  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΜΜΠΑ-20  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ITS-20  IT SPECIALIST  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • EAM-19  EXPORTS AREA MANAGER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΧΠ-19  ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • XMH-20  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΠΑ-19  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SP.AS.MGR-20ΚS  SPA ASSISTANT MANAGER - ΚΩΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • AS-19  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ACCΤ-19  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • PI-20  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ-PICKER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΔ-19  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ASA-20  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • AGR-19  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ΜΠ-20  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • AWX-20  ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΥΠΔ-20  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • ASA-19  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • IT-19  IT MANAGER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • FC-19  FINANCIAL CONTROLLER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • XDA-19  ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • EP-19  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • STKO-19  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - KOM  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • STAL-19  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • STKE-19  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • STKA-19  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΡΔΙΤΣΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • ΤΦ-19  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • HMF  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • EXS-19  ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΣ-19  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ACC-D  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΕΛΠ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΠΠ-19  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΚΛ-19  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • HMKS-19  ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ - ΚΩ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • W-19  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • YEX-18  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ACC  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • HR-G  HR GENERALIST  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • AWKS-19  ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - ΚΩ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • AWH-19  ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • AWKP-19  ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 •  
 • YM-18  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 •  
 • SFEN-ND  SOFTWARE ENGINEERS - NETHERLADS  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΜΠ-18  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • EXP-18  EXPORT SPECIALIST- SINDOS  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • Π-18  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΦΛ-18  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΗΜ-18  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΥΕΥ-18  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • PS-18  PAYROLL SPECIALIST - Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • DE-18  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • DS-18  ΥΠΕΥΘ ΑΝΑΠΤ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • AW-18  ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SELA-18  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΥΕΔ  ΥΠΑΛ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ - Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΥΤΟΚ-18  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SΜ-18  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΥΟΠ-18  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • BC18  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • HRC-XA  ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA - ΞΑΝΘΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • HRC-TH  ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • IRSM  INTERN. REGIONAL SALES MANAGER - THESSALONIKI  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PMM-17  PRODUCT MANAGER-MARKETING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Α-17  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • IT  IT MANAGER  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • HR-S  HR SPECIALIST  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PA-17  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • HM-17  HEAD of MARKETING - THESSALONIKI  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • NRM-17  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SWD  SENIOR WEB DEVELOPER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΑΕΔ-17  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PI-17  PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΑW-17  ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • KPC-17  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ACC.M-17  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SEL-IOA  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΙΟΑΝΝΙΝΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • EXP-17  ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΠΝΕ-17  ΠΩΛΗΤΗΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • GK  ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • PL-17  ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SAE-S  SPANISH SALES EXE - THESSALONIKI  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • TS-17  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • OEXV  ΟΔΗΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ EX VAN - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • INST-17  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • PCE  ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • P.C.H.  ΕΞΕΙΔ. ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA-CHEF ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΤΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΔΠ-16  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • HF-17  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΒΠ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • HS-17  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ   Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • MED-AD, MED-S  ΙΑΤΡΟΙ - ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • AGRA-A  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • AGRA-M  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • ΥΝ-16  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • INT  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΚΡΗΤΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SAE-P  POLISH SPEAKING SALES EXE - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • NS  NURSING STAFF - UK  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • F&B  F & B MANAGER  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SAE-GR  SALES ACCOUNT EXE - THESSALONIKI  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • SAE-R  ROMANIAN SPEAKING SALES EXE - THESSALONIKI  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
 •  
 • TO-915  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SAE  SALES ACCOUNT EXECUTIVES - THESSALONIKI  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΝ-Α  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • TD  INTERNATIONAL TRUCK DRIVERS  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΒΚ-16  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • E-COM  E-COMMERCE SPECIALIST - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SEL-16  ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SAE-I  ITALIAN SPEAKING SALES EXE - THESSALONIKI  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PS-16  PAYROLL SPECIALIST- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • GRF-16  ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ / ΤΡΙΑ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Μ-16  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • IMD  INTENSIVIST - CYPRUS  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • AMD  ANAESTHESIOLOGIST - CYPRUS  Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / SEARCH COMPLETED 
 •  
 • JWD  JUNIOR WEB DEVELOPER - THESSALONIKI  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • CH-16  EXECUTIVE CHEF - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SE-16  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MDN-16  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤ/ΤΟΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • HGR-16  HEAD of GUEST RELATIONS - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 •  
 • AHM  ASSISTANT HOTEL MANAGER - ΚΡΗΤΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ACC.M-16  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • HRM-16  HR MANAGER - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ACC-16  ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • AGRA-16  ΓΕΩΠΟΝΟΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ / POSITIONS COVERED 
 •  
 • PAD-15  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • S.LG-15  ΣΤΕΛΕΧΟΣ LOGISTICS - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • C&C-15  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ CASH & CARRY - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • GFF-15  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • EXF-15  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΚΧ-15  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΞΑΝΘΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SST-915  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • D-15  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • VE-715  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MSIT-15  MARKETING SPECIALIST - THESSALONIKI  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • LGS-15  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ LOGISTICS - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • DE-15  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • JES  JUNIOR EXPORT SALESPERSON - Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • JML-15  JUNIOR MARKETER - ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SD-415  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MERT-315  MERCHANDISER - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • JMD-15  JUNIOR MARKETER - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Α-15  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΑΝΑΤ. ΠΡΟΑΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SED-14  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • JJD-315  ΕΙΔΙΚΟΣ JAVA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SPD-315  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SMP-15  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • AR-15  ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • S.PT-15  ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ PART-TIME ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • RT-14  ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΝΤΑΡ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ACC-14  ΕΜΠΕΙΡΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • S-14  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Χ-14  ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΧΕ-14  ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΑΤ. ΠΡΟΑΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΜ-14  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • LS  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΛΑΡΙΣΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • KLA  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΑΘΗΝΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PA-14  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΑΝΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΝΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΠ-14  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • J.AR.  JUNIOR ARCHITECT - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΓΑ  ΝΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ASF-14  BACK OFFICE ADMINISTRATOR - ΑΘΗΝΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PM-14  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΜΑΘΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • CSM-14  COFFEE STORE MGR - ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • EFS-14  ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SAP - ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • FPM-14  FASHION PRODUCTION MANAGER - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SMO-14  AREA SALES MANAGER - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • CA-14  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • BT-14  ΑIΣΘΗΤΙΚΟΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • CS-14  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • L-13  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΛΑΜΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SM-13  ΠΩΛΗΤΗΣ Σ/Μ ΕΠΑΡΧΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • RD-13  ΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Β-13  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΒΟΛΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΜΗΠ-13  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SLT-13  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΕΙ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΗΤΒ-13  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SAL-KAT13  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΚΑ-ΚΑΤ13  ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PIML-13  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ-PICKER No 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ODML-13  ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • S.ACC-13  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SLYG-13  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SKOM-13  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • AGR-13  ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • CO-13  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MPPI-13  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ-PICKER  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MPYY-13  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MPPA-13  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MPOD-13  ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • BL-13  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΒΟΛΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • EMSY-12  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • STXA-13  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SYT-13  ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • W-13  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΕΡΒΙΤ-BARMAN-ΜΑΓΕΙΡ)  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ / POSITIONS COVERED 
 •  
 • LGS-13  ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΕΔΡΑ Α.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • STR-13  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚE / POSITION COVERED 
 •  
 • SNF-13  ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • STSAL-12  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • STSXA-12  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΞΑΝΘΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • STSPY-12  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • TRI-12  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • LA-12  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • EXP-12  EXPORT AREA MANAGER - ΑΘΗΝΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SL-ATH  ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ HORECA - ΑΤΤΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MER-12  MERCHANDISER (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΤΚ-ΚΟΜ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΔΠ-12  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MO-12  ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MO-J  JUNIOR SALESPERSON  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΚΟ-11  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΟΖΑΝΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • CO-ATH  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ (HORECA) - ΑΤΤΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • CO-12  ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ -HORECA (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΜ-11  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΧ-11  ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-ΤΡΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • LGS-11  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ LOGISTICS  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SL-11  ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • SER-11  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ACC-11  ΕΜΠΕΙΡΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΑΠ-11  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΜΑ-11  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • MA-11  AIRCRAFT ENGINEER (Thessaloniki)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΤΚ-11  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • PC-SR  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤ/ΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Η/Υ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΤΚ-11  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • INT-SL-A  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΘΗΝΑ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • INT-SL  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΤΚ-ΘΕ  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΤΕ-ΒΟΛ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΒΟΛΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΣΤΚ-ΞΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΞΑΝΘΗ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • I-SKG  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΤΣΠ - ATH  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΑΘ) - No 2  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΥΒ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΑΣΦ  ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Ι-ΑΘ  ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ Νο 1  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΤΣΠ-SKG  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΘΕΣ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΤΣΠ-ΑΤΗ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΑΘ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Π-ΣΕΜ  ΥΠΕΥΘ. ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • Ι-ΑΘ  ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ No 2  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • JB  JUNIOR BUYER  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • S-SUP  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • LGS  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ LOGISTICS (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • T.M.-SKG  TRADE MARKETING (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED 
 •  
 • ΒΑ-10  ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜ ΑΓΟΡΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ / POSITION COVERED